Persondatapolitik

Persondatapolitik

 

1. Indledning

I Aaberg Copenhagen ApS (herefter benævnt “Åberg CPH”, “os”, vi” og “vores”) går vi meget op i din datasikkerhed og vi arbejder derfor kontinuerligt på at forbedre vilkårene for den måde din data håndteres, behandles og opbevares på. I følgende Persondatapolitik (“Persondatapolitikken”) beskriver vi hvordan vi behandler den data der indsamles du besøger aaberg-cph.dk, aaberg-cph.se eller aaberg-cph.no ("Hjemmesiden") og den data du afgiver til os i heri anførte formål. 

 

2. Den dataansvarlige

Åberg CPH er den dataansvarlige for behandling af personoplysninger ifbm. de formål der er beskrevet i Persondatapolitikken.


Ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder jf. pkt. 6 samt underpunkter hertil eller har du spørgsmål til Persondatapolitikken kan du kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger:

 

Aaberg Copenhagen ApS

CVR-nr. 44705893

Søvangsvej 1 1,
2650 Hvidovre

Mailadresse: hello@aaberg-cph.dk

Telefonnummer: +45 52 10 04 04

 

3. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål bruges de samt retsgrundlag herfor

Hvilke oplysninger vi indsamler og hvordan de behandles afhænger hvilket formål og hvilken situation behandlingen har til grunde. Læs nærmere nedenfor om vores behandling i de forskellige situationer. 


3.1 Besøgende på Hjemmesiden 

3.1.1 Hvem persondata vedrører (Datasubjekt)  Besøgende på Hjemmesiden
3.1.2 Formål ved behandling Formålet er at udarbejdelse af statistik, så vi kan analysere, hvordan besøgende anvender Hjemmesiden, så vi hermed kan optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, forbedre hjemmesidens løbende sikkerhed, samt give dig forslag til produkter, som vi tror, at du kan være interesseret i på vores hjemmeside, samt derud over at foretage markedsføring af vores produkter over for dig, herunder bl.a. via Meta og Google. I tillæg til ovenstående er formålet også at sikre at du kan anvende interaktive funktioner, såsom vores kontaktformular.
3.1.3 Persondata der bliver anvendt

Vi indsamler og behandler udelukkende følgende data ved besøg og interaktion med hjemmesiden men uden afgivelse af oplysninger (f.eks. ifbm. brug af kontaktformular. Ved afgivelse af data ifbm. brug af yderligere behandling såsom afgivelse af ordre bedes du læse pkt. 3.3, 3.4 el. 3.5):

 • Tekniske oplysninger (herunder oplysninger om din IP-adresse - herunder dit netværks lokation, computer/enhed, styresystem, indstillinger vedr. tidszone og den browser du anvender.) Disse oplysninger hentes bl.a. via Cookies.
 • Oplysninger vedr. adfærd og brug af Hjemmesiden (Vi indsamler f.eks. oplysninger om, hvilke produkter du klikker på og lægger i kurven.)

I tilfælde af at du anvender vores kontaktformular indsamler vi også følgende persondata:

 • Kontaktoplysninger (Navn, Email, Telefonnummer)
Den angivne meddelelse fra dig (Kan f.eks. indeholde oplysninger såsom Ordre nr., adresse eller andre oplysninger om en ordre jf. 3.3.3)
3.1.4
Juridisk grundlag for brug af Persondata

Grundlaget for behandlingen er vores legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f) eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og cookiebekendtgørelsen §3). Du kan læse mere om retsgrundlaget angående cookies i pkt. 2.2 i vores cookiepolitik, herunder om direktiv 2019/136/EF).

3.1.5
Opbevaringsperiode

Vi opbevarer data indsamlet om din brug af Hjemmesiden i op til 2 år. F.s.v.a. indsamling via cookies, se vores cookiepolitik for respektive cookies’ opbevaringsperiode.

 

3.2 Besøgende på Sociale medier tilhørende Åberg CPH

3.2.1 Hvem persondata vedrører (Datasubjekt)

Besøgende på profiler på tredjepart-ejede sociale medier tilhørende Åberg CPH

3.2.2 Formål ved behandling Besøger du vores profiler/sider på de sociale medier (f.eks. Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok), så er formålet med databehandlingen at du som besøgende får en positiv oplevelse når du besøger vores profiler, og at indholdet derfor er relevant og velpræsenteret. Hertil er chatrum, kommentarspor, og indholdsbaserede fora tilgængelige og vi beder dig derfor om at holde en pæn og konstruktiv tone ved brug af disse. I tilfælde af at vi oplever adfærd der kan virke stødende, truende, negative med skadende intention eller andre former for upassende indhold vil vi fjerne indholdet. I tillæg til førstnævnte er formålet derfor også at behandle oplysninger med henblik på at sikre en god og konstruktiv tone på vores profiler. Bemærk dog at sociale medier udbydes og ejes af tredjeparter, og vi derfor ikke har fuld kontrol over vores egne profiler. De oplysninger du vælger at dele på disse profiler kan derfor også bruges til andre selvstændige formål end de nævnt i Persondatapolitikken. Læs derfor den respektive udbyders persondatapolitik for at lærer mere om hvordan dine data behandles og anvendes.
3.2.3 Persondata der bliver anvendt

Ifbm. med administration og håndtering af vores sider på de sociale medier kan vi anvende følgende persondata du har afgivet til det respektive sociale medie:

 • Diverse Kontaktoplysninger (Navn, adresse, e-mail)
 • Fotografier, optagelser, stemmeoptagelser, grafik (primært ved oplag delt på det respektive sociale medie)

Oplysninger om digitale interaktioner, kommentarer og oplag (f.eks. ved brug af chat, kommentarfelter, indholdsbaserede fora, opslagstavler o.s.v. indholde fotografier, videoer eller anden information såsom tekst, grafik eller stemmeoptagelser.

3.2.4
Juridisk grundlag for brug af Persondata

Behandling af dine Persondata er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at styre og administrere vores sider på de sociale medier og tilbyde dig indhold og services på vores sider, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra f.

3.2.5
Opbevaringsperiode

I og med at aktiviteten og behandlingen af din data sker på tredjeparts platform bedes du læse persondatapolitikken fra udbyderen af det respektive sociale medie.
3.3 Besøgende på Hjemmesiden der afgiver ordre

3.3.1 Hvem persondata vedrører (Datasubjekt) Besøgende på Hjemmesiden der afgiver en ordre
3.3.2 Formål ved behandling Formålet med behandlingen er administration og håndtering af vores handelsmæssige relation, levering, behandling og ekspedering af din ordre, forbedring af vores tjenester og Hjemmesiden generelt, herunder optimering af brugeroplevelsen samt tilpasning af vores kommunikaiton og markedsføring til dig.
3.3.3 Persondata der bliver anvendt
 • Diverse Kontaktoplysninger (Fornavn, Efternavn, adresse, e-mail og telefonnummer)
 • Eventuelle geografiske oplysninger (Herunder Land, leveringsadresse, og/eller valg af afhentingslokation) 
 • Evt. Login & Password til Hjemmesiden
 • Tekniske oplysninger (jf. 3.1.3)
  Minimale Betalingsoplysninger (Vi behandler og er f.s.v.a. aldrig i besiddelse af det fulde omfang af dine kort eller betalingsoplysninger)

Oplysninger om ordren (f.eks, ordre indhold, valgt leveringsmetode, returneret indhold, købstidspunkt)

3.3.4
Juridisk grundlag for brug af Persondata

Levering, håndtering og ekspedering af din ordre, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra b.

3.3.5
Opbevaringsperiode

Oplysninger forbundet med din ordre vil som udgangspunkt blive slettet 2 år efter ordrens afgivelse. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi er legitimt nødsaget, f.eks. ved fastlæggelse eller forsvar af retskrav eller opfyldelse af lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af vores regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav jf. lov nr 700 af 24/05/2022 (bogføringsloven) § 12 stk 1.3.4 Nyhedsbrevsmodtagere

3.4.1 Hvem persondata vedrører (Datasubjekt) Besøgende på Hjemmesiden eller der på anden vis tilmelder vores nyhedsbrev
3.4.2 Formål ved behandling Formålet er fremsendelse af nyhedsbreve du har afgivet samtykke til modtagelse af og tilpasning af kommunikation og markedsføring til dig. Bemærk at din data parallelt kan behandles jf. et af de andre datasubjekter hvis tilmeldingen til vores nyhedsbrev f.eks. foregår ifbm. afgivelse af en ordre (pkt. 3.3) eller på et socialt medie (pkt. 3.2).
3.4.3 Persondata der bliver anvendt
 • Kontaktoplysninger (Fornavn, evt. Efternavn og e-mail)
 • Fødselsdato
3.4.4
Juridisk grundlag for brug af Persondata

At kunne dokumentere overholdelse af lovmæssige forpligtelser, herunder Markedsføringsloven jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra c. 

Efterleve vores legitime interesse i at levere det ønskede materiale p.b.a. af samtykke til modtagelse af nyhedsbrev. jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra f.

Ifbm. tilmelding af nyhedsbrev sikre vi at vi har modtaget dit udtrykkelige og frivillige samtykke til modtagelse heraf førnævnte, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra a. samt Markedsføringslovens § 10.

3.4.5
Opbevaringsperiode

Oplysninger indsamlet ved din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes når dit samtykke trækkes tilbage, medmindre vi har andet grundlag for behandling af oplysningerne. Vi kan dog gemme dokumentation for dit samtykke i 2 år efter sidste udsendelse mht. vores dokumentation for, at vi havde gyldigt samtykke til at sende dig markedsføring.

 

4. Øvrige formål ved behandling

I supplement til de formål oplysninger er indhentet eller afgivet i forbindelse med, som beskrevet ovenfor, kan vi behandle selvsamme oplysninger med henblik på overholdelse af love mht. drift af selskab, opfyldelse af oplysnings-, indberetnings- eller andre forpligtelser vi er underlagt i henhold til gældende love og regler, jf. lov nr. 502 af 23. maj 2018 (databeskyttelsesloven) § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens (2016/679) artikel 6, stk. 1, litra c. 

5. Videregivelse af oplysninger og brug af underdatabehandlere

5.1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger ved brug af underdatabehandlere

Vi samarbejder med en række andre virksomheder, f.eks. it-systemer, digital infrastruktur, logistikselskaber og sociale medietjenester, som opbevarer og behandler data. Alle heri nævnte virksomheder er databehandlere og under vores instruks i og med de behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. I tilfælde af at overførsel af personoplysninger til tredjeland sikrer vi os forinden at overførslen af personoplysninger sker på en måde, der udgør tilstrækkelig garanti for, at personoplysningerne er beskyttet, bla. ved anvendelse af standardkontraktbestemmelser om databeskyttelse kaldet Data Protection Agreements (DPAs), eller ved brug af databehandlere i lande der af EU Kommissionen er godkendt som sikkert tredjeland, f.eks. Canada, der er underlagt den canadiske databeskyttelseslovgivning (PIPED ACT) eller USA der der underlagt Privacy Shield aftalen mellem EU Kommissionen og USA.

Ved besøg på en af vores profiler på sociale medier jf. 3.2 bliver dine personlige oplysninger delt med udbyderen af det givne sociale medie. Vi kan i nogle tilfælde dele dele dine persondata med tredjeparter såsom samarbejdspartnere, leverandører og andre relevante partnere. Vi sikre til enhver tid tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger jf. 5.1.

I forbindelse med afgivelse af ordre jf. 3.3 videregiver vi oplysninger såsom Navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrespecfikke oplysninger såsom ordrenummer og leveringspræferencer til GLS Denmark A/S samt Webshipper ApS.

Derud deler vi oplysninger med tredjeparter såsom Trustpilot, udelukkende til kontakt pr. e-mail vedr. din bedømmelse samt udbydere af sociale medietjenester og lignende tredjeparter med henblik på analyse, kommunikation og markedsføring. 

Sidstnævnte tredjeparter videregiver vi også data til ifbm. afgivelse af ordre jf. 3.3 eller tilmeldelse af nyhedsbrev jf. 3.4. Ved tilmeldelse af nyhedsbrev behandles dine oplysninger også af vores mail-system.

 

6. Dine rettigheder


6.1 Ret til oplysning

Vores oplysningspligt over for dig indebærer vi er forpligtede til proaktivt at oplyse dig ved og om indsamling af dine oplysninger.


6.2 Indsigtsretten

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler og har registreret om dig, formålet herom, modtagere af oplysninger m.v.


6.3 Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige eller ufuldstændige oplysninger om dig selv rettet. Oplysninger indsamlet til brug i kontooprettelse kan du til enhver tid rette ved at kontakte os på mail eller telefon som angivet i pkt. 2.


6.4 Ret til sletning (»retten til at blive glemt«)

Du har i nogle tilfælde ret til at få slette en eller flere personoplysning(er) om dig inden oprindelig sletning. Dette kan f.eks. være i sammenhæng med at du tilbagekalder dit samtykke og vi ikke har noget retlige forpligtelser der ikke kan afholdes hvis sletningen finder sted. Du kan læse mere om dette forhold i pkt. 4.


6.5 Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde til at få grænset behandlingen af dine personoplysninger. Dette betyder at hvis du har ret, må vi udelukkende opbevare og dermed ikke behandle oplysningerne, medmindre vi får dit samtykke eller det foretages med henblik på at fastlægge, forsvare eller gøre retskrav gældende.


6.6 Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage personoplysninger som du har selv har afgiver til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du er tilmed også ret til at få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig.


6.7 Ret til indsigelse

Du har i nogle tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling, dog altid hvis behandlingen foretages med henblik på direkte markedsføring.


6.8 Ret til at klage

Du har til enhver tid ret til at klage. Det kan du gøre ved at kontakte Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan finde yderligere oplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

7. Opdatering af Persondatapolitikken

Da vi løbende revidere og forbedre vores tilgang til datasikkerhed, anbefaler vi at du løbende holder dig opdaterede på Persondatapolitikken. Persondatapolitikken er senest opdateret d. 23 Oktober  2022 og versioneret som Version 1.0.